ประชาชนพาครอบครัวสวดมนต์ข้ามปีที่ วัดโบสถ์

(อ่านต่อ)
เวลา 22.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง เบื้องหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สูง 28 เมตร ปางเทศนาธรรม เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีพุทธ วิถีไทย ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 2,000 คน
    
บรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามปี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ปาฐกถาธรรม เรื่องการทำคุณงามความดี ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่วนการสวดมนต์ข้ามปีบางแห่งพระสงฆ์สวดอย่างเดียวประชาชนจะนั่งฟัง แต่ที่วัดโบสถ์แห่งนี้ประชาชนร่วมสวดไปกับพระสงฆ์ด้วย ทุกคนที่ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีจะได้รับหนังสือสวดมนต์ เริ่มด้วยสวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดบูชาเทวดานพเคราะห์  สวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  หลังเที่ยงคืนประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up