ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

   เวลา 06.00 น.วันที่16 ธ.ค.61 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายสาคร อำภิน นายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
   ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพกับประชาชนสำหรับการแข่งขันถิ่นบังหลวงมินิมาราธอนในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน
   “ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีและสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และประชาชนตลอดมา ควบคู่กับภารกิจหลัก เพื่อความสุขของคนไทย” นาย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up