เกษตรจังหวัดปทุมธานีเตือนระวังโรคใบไหม้

   นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกมาเตือนเกษตรกรถึงโรคไหม้ที่จะแพร่ระบาดได้ในช่วงนี้  เนื่องจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตกในบางพื้นที่  ทําให้มีความชื้นสูง เหมาะแก่การระบาดของโรคใบไหม้ในระยะต่าง ๆ ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grirea Sacc. ซึ่งสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
ลักษณะอาการคือระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน จะทำให้โรคแพร่กระจายได้ดี
   ปัจจุบัน พื้นที่ที่มีการทำนามากกว่าปีละครั้งจะพบโรคนี้แพร่ระบาดเป็นประจำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหมั่นออกตรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรค  ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา  โดยฉีดพ่นเมื่อแปลงนามีน้ำท่วมขัง และยังระบาดไม่รุนแรง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสารเคมีและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up