กกต.เปิดรับฟังความเห็นพรรคการเมืองและ ปชช.

   เวลา 11.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 2561 นาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ชวนประชาชนและพรรคการเมือง แสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ ทั้งนี้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นสามารถจัดทำเป็นหนังสือยื่นถึง ผอ.การเลือกตั้งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4-13 ต.ค. 2561 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น
   นาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญที่มีผลในตอนนี้ จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งประเทศแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จึงมีหน้าที่กำหนดรูปแบบของ เขตเลือกตั้ง ส.ส. ตามจำนวน ส.ส.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมี ส.ส.จำนวน 6 คน เท่าเดิม ส่วนการแบ่งเขตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนประชากรบางพื้นที่เพิ่มขึ้น    จึงได้ออกรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด ซึ่งได้ให้ประชาชนและพรรคการเมืองแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละรูปแบบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
   ส่วนนายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร ประชากรส่วนใหญ่มากระจุกตัวอาศัยอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน วิภาวดี จะมีจำนวนหนาแน่นมาก โดยเฉพาะอำเภอคลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา และอำเภอเมืองในฝั่งที่ใกล้กับรังสิต รูปแบบการแบ่งเขตจึงไม่เหมือนเดิมทั้งหมด แต่จะมีเค้าโครงเดิมบ้าง แล้วแต่ภาคประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ จะแสดงความคิดเห็นกันออกมาเพื่อความเหมาะสม.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up