เยี่ยมชม โรงงานต้นแบบ GMP ชุดเครื่องจักรแปรรูปฯ

   เวลา 12.00 น. วันที่  5 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบ GMP ชุดเครื่องจักรแปรรูปฯ ที่ บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
    นายณัฐ เตรียมชัยศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกสมุนไพร ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูลของ Euromonitor – Herbal/Traditional Products in Thailand ระบุว่าเมื่อปี 2559 ตลาดสมุนไพรทั้งเวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม สมุนไพรแห้ง สมุนไพรสด ในประเทศมีมูลค่าประมาณ 3.92 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะขยายตัวเป็น 5.69 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ซึ่งหากนับรวมตลาดทการเกษตรเข้าไปด้วย จะเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง หากสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปได้ จะทำให้ตลาดสมุนไพร และตลาดการเกษตร มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้านนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 จะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอย่างสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เครื่องจักรกล จึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สำหรับประเทศไทยควรนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม เข้ามาช่วยการผลิตให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up