จิตอาสาร่วมขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา

   เวลา 10.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าประตูเขื่อนวัดแสงสรรค์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เทศบาลเมืองคลองหลวง ดำเนินการเก็บขยะในคลองสอง โดยร่วมกันขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามชุมชน  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม  โดยเฉพาะที่บริเวณคลองสอง อ.คลองหลวง ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับจิตอาสาฯ อำเภอคลองหลวง ตัดกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมถนน เก็บเศษขยะ และกำจัดผักตบชวา โดยลงเรือช่วยเก็บขยะในคลอง บริเวณหน้าประตูเขื่อนวัดแสงสรรค์ ร่วมกันพัฒนาคูคลองให้สะอาด  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up