กิจกรรมเต้นบาสโลบ ชุมชนซอย 39

   ที่ลานอเนกประสงค์ ชุมชน ซอย 39 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ชมรมเต้นบาสโลบ ชุมชน ซอย 39 จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ ออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี ภายในงาน อาจารย์อวยพร ทองทา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นบาสโลป ได้แนะนำการเต้นบาสโลปอย่างถูกวิธีให้กับสมาชิกชมรม 
   ด้านนางสาววรินกาญจน์ สุริยันต์ ประธานชุมชน ซอย 39 กล่าวว่า ชุมชนได้จัดตั้งชมรมเต้นบาสโลขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองคูคต โดยนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ได้สนับสนุนลานอเนกประสงค์ให้ประชาชนของชุมชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีและให้คนในชุมชน ได้พบปะสังสรรค์และหารือในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up