Safer on the Road สร้างถนนปลอดภัยในชุมชน

   เวลา 09.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมานี นายเอนก จันทร์สมบัติ หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว รักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Safer on the Road สร้างถนนปลอดภัย โดยมี นายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.สมัย ดงรังสี รองสารวัตรจราจร สภ.สามโคก ปลัดอําเภอสามโคก นางบุศรา ตันเจริญ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
    แขวงทางหลวงปทุมธานี แก้ปัญหาเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ชุมชนถนนปทุมสายใน สร้างชุมชนถนนปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายถนนสายรองจาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อรองรับ จำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ถนนหลายจุดกลายเป็นจุดเสี่ยง และเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพื้นที่ในชุมชนตำบลสามโคก ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนบ่อยครั้งเช่นกัน
    ด้านนายเอนก จันทร์สมบัติ หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวงร่วมกันวางแผนหาทางแก้ปัญหาและปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย 6 จุด ได้แก่ 1. จุดทางแยกหน้าวัดแจ้ง 2. บริเวณโค้งสะพานก่อนถึงวัดแจ้ง 3. บริเวณสี่แยกวัดสิงห์ (แยกเตาโอ่งอ่าง) 4. สี่แยกหน้าวัดสะแก 5. สามแยกทวีสายใน และ 6 ทางโค้งตัว S (ในซอยวัดสะแก) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีสิทธิเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นสี่แยก- ทางโค้งอันตรายที่ไม่มีป้ายเตือนจราจร ประกอบกับเป็นย่านชุมชนที่มีรถสัญจรไปมาด้วยความเร็วเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
   ทั้งนี้จุดเสี่ยงอันตรายทั้ง 6 จุด เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีสติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อย ในตำบลสามโคก ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสนับสนุนผลักดันให้ชุมชน ร่วมมือกันแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย เข้ามามีส่วนร่วมกันรณรงค์กับโครงการ จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งคนในชุมชน และคนนอกชุมชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up