จิตอาสาพัฒนาห้องพยาบาล

   ที่โรงเรียนศาลาลอย อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาตลาดเดอร์ มิลล์ รังสิต จัดกิจกรรม พัฒนาห้องพยาบาล เพื่อมอบห้องพยาบาลให้น้อง โดยร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียน และทาสีใหม่ เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นห้องพยาบาล
   จากการสอบถาม นายศุภะ พินิชศุภผล ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์ยากรบุคคล โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นโครงการ CSR เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน โดย ทางโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เตรียมบริจาค อุปกรณ์ห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนศาลาลอย โดยมี เตียง 2 ชุด และชุดปฐมพยาบาล เบื้องต้น แต่ก่อนที่จะนำสิ่งของต่างๆ มามอบให้นั้น จำเป็นต้องปรับปรุ่งห้องเรียนดังกล่าวให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งในวันนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต และ กลุ่มจิตอาสาตลาดเดอร์ มิลล์ รังสิต เข้าซ่อมแซม ปรับปรุงห้องพยาบาลให้น้องๆ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up