ก.เกษตรปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานฯช่วยเกษตรกรประสบอุทกภัย

(อ่านต่อ)
เวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  ณ           ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์  โดยนายกฤษฎา  กล่าวว่า ได้จัดเตรียมหญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจะดำให้ความช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักในทั่วทุกภาค ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการขาดแคลนพืช อาหารสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตา ห่วงใยเกษตรกร จึงทรงพระราชทานหญ้า อาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น  ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสนับสนุนหญ้าแห้งไปแล้ว 396 ตัน ประกอบด้วย ในพื้นที่เขต 2 จังหวัดนครนายก  4 ตัน  เขต 3 จังหวัดยโสธร  อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 25 ตัน  เขต 4 จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร 277 ตัน  เขต 5  จังหวัดน่าน เชียงราย และพะเยา 90 ตัน ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) คงเหลือ 4,166 ตัน เตรียมช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ      อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ รองรับพื้นที่เสี่ยง รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่ เขต 1 และเขต 6 ตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และอยุธยา จำนวน 736 ตัน โดยในวันนี้กรมปศุสัตว์ปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปเก็บสำรองไว้ที่คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลใน 3 จังหวัด จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ ยังจัดส่งถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อเตรียมรองรับภัยล่วงหน้า ในพื้นที่เลียบฝั่งของเขต 8 ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up