ชวนเที่ยวงาน มนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง" จัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งครั้งนี้ได้เนรมิตพื้นที่เปิดสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง ไร่นา ป่าเขา ความสุข สนุกสนานในวิถีเกษตร ที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ข้าว ปลา อาหาร วิถีการหาอยู่หากิน นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์จริง ที่พร้อมใจมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว และเทคนิคการทำเกษตรในหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดิน 10 วิชา ซึ่งลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
   นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า "งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง ครั้งนี้ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายแห่งท้องทุ่งบ้านนา สไตล์วิถีเกษตร ลิ้มรสความอร่อยจากพืชผักพื้นบ้าน พร้อมทั้งสาธิตความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และหลักสูตรวิชาของแผ่นดินที่นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อาทิ หลักสูตรการทำสวนเกษตรผสมผสาน หลักสูตรจุลินทรีย์จาวปลวก หลักสูตรเลี้ยงปูนาสร้างอาชีพ บัญชีฟาร์มเพื่อการเกษตร การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ ทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up