พิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านตำรวจ, สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก มาร่วมพิธี ณ อาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่ 
    
โดยภายในอาคารแห่งนี้ ประกอบไปด้วยร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆแบบครบวงจร เพื่อต้องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและสามารถนำรายได้จากการบริหารจัดการ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนเหล่าทัพ กองทัพอากาศและสาธารณประโยชน์
     
เดิมสมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้ใช้พื้นที่ร่วมกับอาคารหอประชุมกองทัพอากาศ ซึ่งไม่สะดวกต่อการรับรองแขกและคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จึงได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศให้จัดสร้างอาคารที่ทำการแยกเป็นเอกเทศ เพื่อความสะดวก เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี     สำหรับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กำเนิดขึ้นจากการเป็น ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2521 ด้วยความริเริ่มของ คุณหญิง สุรนุช กานตรัตน์ ภริยาของพลอากาศเอก พเนียง กานตรัตน์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อให้ภรรยาของข้าราชการทหารอากาศ มีบทบาทช่วยส่งเสริมหัวหน้าครอบครัวให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่แม่บ้านทหารอากาศ ต่อมาเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2528  รองศาสตราจารย์คุณหญิง วนิดา ธูปเตมีย์ ภริยาของพลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นว่า ชมรมแม่บ้านทหารอากาศมีบทบาทและสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงขอจดทะเบียนยกฐานะขึ้นเป็น “สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ” และได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเป็นคนแรก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up