เจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และขนส่งจังหวัดปทุมธานี ประชุมจัดระเบียบ วินรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้ง 7 อำเภอ

เวลา 14.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 พันเอก วณัฐ ลักษณสิริ นายทหารปฎิบัติการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นประธานการจัดระเบียบ วินรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปทุมธานี ที่อาคารหอประชุม 100 ปี ธัญญบุรี โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และขนส่งจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 918 วิน รวมกว่า 1200 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เป็นการให้ความรู้และทำความเข้าใจ เรื่องการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพจักรยานยนต์สาธารณะ พร้อมยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และออกหนังสือรับรองใช้จักรยานยนต์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความเหมาะสมรอบด้าน โดยเฉพาะการจัดตั้งวินใหม่ที่ต้องไม่ทับซ้อนเส้นทางของวินเดิม ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนภายใน 120 วัน และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้วให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนเป็นจักรยานยนต์สาธารณะก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

นอกจากนี้ พันเอก วณัฐ ลักษณสิริ นายทหารปฎิบัติการมณฑลทหารบกที่ 11 ได้ฝากถึงวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปทุมธานี ให้ปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากพบผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบทันที

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up