โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายในเพื่อสร้างความสามัคคี ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นักเรียน มุ่งเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียน ในชื่องาน กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ขึ้นที่ สนามกีฬาของโรงเรียน โดยมีนางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน 
                 
สำหรับ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน มุ่งเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรณรงค์ให้หันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติด 

โดยการแข่งขันในวันนี้ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 สี และจัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิด คือ วิ่งผลัด ชาย,หญิง ระดับชั้น ป.1 / เตะบอลเข้าโกล์หนูชาย ระดับ ป.2 / โยนลูกแชร์บอลลงตะกร้าหญิง ระดับ ป.2 / ฟุตซอลชาย ระดับ ป.3,4,5,6 และ แชร์บอลหญิง ระดับ ป.3,4,5,6 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up