เทศบาลนครรังสิต จัดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2561 ที่สนามกีฬาเอนกประสงค์ ซอยรังสิต-นครนายก 30 (ซอยโรงสี) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เวลา 8.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานคับคั่ง
      
โดยกิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  เพื่อสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายของเด็ก ปลูกฝังความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาให้แก่เด็ก ให้ครู เด็ก และผู้ปกครอง  ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลจังหวัดปทุมธานีประจำปี 2561 ซึ่งจัดการแข่งขันมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 6 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up