ชมรมเปตองจังหวัดปทุมธานี จัดการแข่งขันเปตองปทุมธานีคัพโอเพ่น ปีที่ 15/2561

สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ชมรมเปตองจังหวัดปทุมธานี จัดการแข่งขันเปตองปทุมธานีคัพโอเพ่น ปีที่ 15/2561 สนามที่ 2 ที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย คลอง 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสาคร อำภิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯทั้งหมด 5 สนาม ให้กับคณะผู้จัดงานอีกด้วย

โดย นายสาคร อำภิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การแข่งขันเปตองปทุมธานีคัพโอเพ่น ปีที่ 15/2561 จะทำการแข่งขันทั้งหมด 5 สนามด้วยกัน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลสิ่งอบายมุก และยาเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาทักษะกีฬาเปตอง ที่สำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยพระองค์โปรดการเล่นกีฬาเปตองเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทย ไว้เพื่อออกกำลังกายและแข่งขัน อีกทั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดี มีประโยชน์ เล่นง่าย และค่าใช้จ่ายน้อย เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up