นายมงคลกิตติ์เสนอรัฐบาลแก้ไขบทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

วันที่ 22 มิ.ย.61ที่สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ชั้น 2 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทาง ว่าที่ พรรคไทยศรีวิไลย์ นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ว่าที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และ นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิทบูล ว่าที่ รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลง เสนอรัฐบาล แก้ไขระเบียบการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน และ ข้าราชการสังกัดอื่นๆ จาก ตักเตือน ตัดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก เพิ่มเติมการลงโทษด้วยวิธี เฆี่ยนด้วยไม้เรียว ตีด้วยไม้พลอง ตามอัตราโทษที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นการนำการลงโทษบางส่วนของกฏหมายตราสามดวงมาใช้ใหม่ เพราะที่ผ่านข้าราชส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษเดิม ยังคงทำผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฏหมายเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัญหาบ้านเมืองมีเป็นจำนวนมาก อาทิ ละทิ้งหน้าที่ ปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่แก้ปัญหาให้ประชาชน แก้แบบไม่เสร็จ หน่วงแก้ปัญหา หมกปัญหา ทุจริตเบียดบังงบประมาณ ปล่อยยาเสพติดจนเต็มบ้านเมือง ปล่อยสิ่งผิดกฏหมายให้ทำผิดเพราะกินส่วยพิเศษ
 
อีกทั้งแกนนำของพรรคไทยศรีวิไลย์ จะเข้าหารือกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้า คสช/ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นี้ อีกประเด็นหนึ่ง ในนาม ของ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม (ศยธ) จะดำเนินการ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากประชาชน สัญจร ทั้ง 77 จังหวัด วิธีการรับร้องเรียนของ ศยธ. จะกำหนดจุดรับร้องเรียนในจังหวัดต่างๆแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ให้ประชาชนเตรียมเรื่องต่างๆมา ก่อนร้องเรียนจะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ คือ ตีระฆังร้องทุกข์ ในวันแรกรับร้องทุกข์ วันที่สอง แก้ปัญหาต่างๆของเรื่องที่รับมาทันที ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการไหนบ้าง มาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นมิติใหม่ของบ้านเมืองในยุคศรีวิไลย์
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up