ผู้สูงอายุ 500คนร่วมงานสงกรานต์ ทต.ลำลูกกาจัดอย่างคึกคักเน้นกล้าแสดงออก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2561 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พร้อมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมรดน้ำผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนจาก 24 ชุมชนพาครอบครัวในพื้นที่มาร่วมงานกว่า 500 คน พร้อมเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มฟรีตลอดงาน ที่วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
    
ภายในงานมีกิจกรรมมายมายให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมได้เล่นกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น รำวงย้อยยุค การประกวดแต่งกายชุดไทย ถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกท่านก็ร่วมกิจกรรมด้วยความสุขสนุกสนาน พร้อมประเพณี สรงน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่ สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีประกอบไปด้วยหลากหลายวัฒนธรรม ก็ยังสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องเพราะว่าเราพึ่งพาอาศัยกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงถึงความสามัคคีกันในชุมชนทั้ง 24 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกา
     
ด้านนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยผู้สูงอายุจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้น และได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคม ให้สมกับคำว่า ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม พร้อมกับได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามโดยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุรับสงกรานต์.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up