สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดพิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และครูในสังกัด สพม.4 เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  นำคณาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา และ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.4 ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัว  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ในเขต สพม.4 อาทิ นายสมชาย ฟักทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต นางจงกล ธูปกระจ่าง อดีตครูโรงเรียนปทุมวิไล ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4    
         
สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ต้องการให้คณาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา และ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.4 ได้ซึมซับประเพณีอันดีงาม และนำไปปฎิบัติต่อใน สถานศึกษา และสถาบันครอบครัว
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up