รอง ผวจ.ตรวจจุดป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและจัดระเบียบรถยนต์ช่วงสงกรานต์

เวลา 17.30 น. วันที่ 11 เม.ย. 61 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ และจัดระเบียบรถยนต์ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข 9 ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  โดยกล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้เส้นทางกลับภูมิลำเนา การจราจรจะคับคั่ง โดยจังหวัดปทุมธานีได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 15 แห่ง ตามเส้นทางสายหลัก มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในการจัดตั้งศูนย์เพื่อปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำชับให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย 
      
นายเอนก จันทร์สมบัติ หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว  กล่าวว่า หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วและตำรวจทางหลวงคูบางหลวง ได้นำแท่งแบริเออร์พลาสติกพร้อมเติมน้ำ เพื่อจัดระเบียนรถยนต์ที่ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข 9 กม.ที่ 72 ปกติช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนที่ใช้รถยนต์มักจะแซงกันขึ้นมาจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร ทำให้รถติดสะสมเป็นลักษณะคอขวดทางขึ้นสะพาน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ขับย้อนศรทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อน
        
ด้าน ด.ต.เปรมวิศุทธ์ พัฒนอติพงศ์ หัวหน้าหน่วยทางหลวงคูบางหลวง กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถสิบล้อ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ใช้เส้นทางเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดอุบัติเหตุและให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านใช้เส้นทางได้คล่องตัว รวมถึงการติดตั้งแท่งแบริเออร์ในจุดต่างๆ เพื่อป้องกันรถติด โดยเฉพาะบริเวณจุด ทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเทศกาลรถจะติดสะสมเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ตั้งแต่คอสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงตู้ตำรวจทางหลวงคูบางหลวง สาเหตุเกิดจากรถยนต์ไปวิ่งที่ไหล่ทาง ใช้เส้นทางไม่ถูกระเบียบวินัย จนมาเบียดกันที่คอสะพาน ขอความร่วมมือประชาชนใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยจราจร และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up