ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ งานประเพณีสงกรานต์ ของจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (11 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ สำหรับกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก ๗ อำเภอ ขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ ขบวนแห่ข้าวแช่ จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ คือ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 
  
นอกจากนี้จังหวัดปทุมธานี ยังได้ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ รวบรวมกลุ่มชาวบ้านจากหลายชุมชน ที่จัดเตรียมสำรับข้าวแช่ มาโชว์ มาสาธิต วิธีการทำข้าวแช่แบบวิถีมอญที่ถูกต้อง จนเรียกได้ว่าเป็นถนนข้าวแช่ มีร้านข้าวแช่มากกว่า 20 ร้าน มีการจัดทำสำรับข้าวแช่ขนาดใหญ่ โดยชาวไทยรามัญ และจัดปรุงตามธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้ชม และชิม ข้าวแช่สูตรต้นตำรับชาวมอญ และได้ร่วมสืบสานประเพณีการส่งข้าวแช่พระสงฆ์ การส่งข้าวแช่พ่อเมือง นับเป็นประเพณีสำคัญของชาวมอญ ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมา ในเทศกาลสงกรานต์ 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up