ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ คทช. เครือข่ายวิถีไทยวิถีชุมชน จัดกิจกรรม Rally “ ช้อป ชิม แช๊ะ แวะปทุมธานี ”

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ คทช.
เครือข่ายวิถีไทยวิถีชุมชน จัดกิจกรรม Rally “ ช้อป ชิม แช๊ะ
แวะปทุมธานี ” รวบร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ
Business Matching จับคู่ธุรกิจ กับเจ้าของกิจการมากกว่า 500
บูทสินค้าและบริการ
ทั้งยังมีเวทีเสวนาจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 12 – 14
สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ชั้น B
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up