ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมกันบริจาค เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เรือชนิดต่างๆฯลฯ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 2

    เทศบาลตำบลธัญบุรีนำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ร่วมกับ  สภ.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี และพี่น้องชาวธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่ห่วงใยเพื่อนชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมกันบริจาค เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เรือชนิดต่างๆฯลฯ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30น.) ซึ่งทางสภ.ธัญบุรี จะเป็นหน่วยงานที่นำความห่วงใยที่ทุกท่านร่วมกันมอบให้นี้ ไปให้กับพี่น้องชาวใต้ ในวันที่ 28 มกราคม 2560 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up