Pathum Thani OTOP Festival ของดีเมืองปทุมธานี

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต  ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “Pathum Thani OTOP Festival ของดีเมืองปทุมธานี” ภายในงานพบกับสินค้า OTOP หลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และการสอนวิชาชีพให้ฟรี พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงโปงลาง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มโอทอปคลองหลวง ธนาคารออมสิน จังหวัดปทุมธานี และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต  ลานโปรโมชั่น ชั้น G
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up