โครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "...คิดถึงพ่อ...ลูกราชภัฏขอสานต่อพระราชปณิธาน..."

โครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    "...คิดถึงพ่อ...ลูกราชภัฏขอสานต่อพระราชปณิธาน..." 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560  ชั้น 2 ลานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมฯ  ศูนย์การค้า The Hub & เซียร์ รังสิต (พิธีเริ่ม 10.30 น.) 

****** พื้นที่  ที่ 1 ******
กิจกรรม ณ ลานแสดงสินค้า ชั้น 2  อาคาร The Hub (สำหรับวันที่ 28 มกราคม 2560) 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และนำเสนอ แนวทางการสืบสานพระราชปณิธานฯ (เวทีใหญ่) 
        ร่วมฟังการเสวนา "การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย นักศึกษา ภาคปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร  และ รับฟังการบรรยายพิเศษฯ ในหัวข้อ "แนวทางการสืบสานพระราชปณิธานฯ ของศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน จังหวัดชัยนาท (วิทยากร โดย กำนันธวัชชัย เอี่ยมจิตร์)

กิจกรรมที่  2 บูธ/ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ และนิทรรศการเผยแพร่และให้ข้อมูลสำคัญ (ลานกิจกรรม ชั้น 2 The Hub)  อาทิ
บูธแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานฯ ด้านต่างๆ 
นิทรรศการจัดแสดงผลการศึกษา "ในหลวง ร.9 ต้นแบบภาวะผู้นำฯ ของปวงชนชาวไทย" 
ซุ้มกิจกรรมสำนักงานของพ่อ และต้นแบบสำนักงานของพ่อ ในรูปแบบต่างๆ
นิทรรศการจัดแสดงการพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ผลงานวิจัยและวิชาการ 


กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอ ต้นแบบภาวะผู้นำ ตามแนวคิดพระราชทาน "ภาวะผู้นำฯ" จากการศึกษา พระราชปณิธานฯ  (เวทีเล็ก)  
 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับการนำเสนอ แนวคิดพระราชทานฯ 
 รับฟังการขับร้องบทเพลง "คิดถึงพ่อ..." 

****** พื้นที่ ที่ 2 ******
กิจกรรม ณ ลานสกายวอร์ค ชั้น 2 ทางเชื่อม The Hub & Zeer Rangsit (ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มกราคม 2560  รวม 3 วัน ) 
กิจกรรมที่ 4  บูธ/ซุ้ม "ขายข้าวช่วยชาวนา โดย The Hub ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป" ณ ลานสกายวอร์ค ชั้น 2 ทางเชื่อม The Hub & Zeer Rangsit 
        การจำหน่ายข้าวสาร และผลิตผลของเกษตรกรชาวบ้านดักคะนน จ.ชัยนาท ระยะเวลาจำหน่าย  ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 และนิทรรศการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 อำเภอธรรมามูล จังหวัดชัยนาท
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up