ขอเชิญชมงานแข่งขันหุ่นยนตร์ สพฐ. งานศิลปหถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค.60 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโครงการศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงาน แข่งขันหุ่นยนต์ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. พร้อมชมโครงการสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน และการแข่งขันหุ่นยนต์ Zeer Thailand Robotics Open 2017 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up