พีธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

        ที่ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

        สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีผู้ศรัทธาเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 124 รูป มีกำหนดการอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 9 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญ กุศลสตมวาร (100วัน)

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up