ชาวนาขายข้าว

        ที่ตลาดแก้วอินทร์พล่าซ่า .เสาธงหิน  อ.บางใหญ่ .นนทบุรี ได้มี นางวัชรพรรณ  อุปแสน  นายกสมาคมวิสาหกิจชุมชนคนอีสาน ได้นำกลุ่มชาวนาจำนวน 16 คนพร้อมข้าวสาร 21 ตัน จากหลายจังหวัดทางภาคอีสาน อาทิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ขอนแก่น  มหาสารคาม เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้าวสารคุณภาพดี  ราคาถูก  เข้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ และใกล้เคียงภายในตลาดดังกล่าว  

          โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ขายจากตลาดแก้วอินทร์พล่าซ่า ซึ่งข้าวสารที่นำมาจำหน่าย  ประกอบด้วย   ข้าวหอมมะลิรวมเก่าและใหม่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องมะลิ ข้าวฮาง ข้าวเหนียวและอีกมากมาย  ให้ประชาชนได้เลือกซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00.- 20.00.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up