เด็กปทุมธานีเก่ง สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยมีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จากหลากหลายโรงเรียน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 มี.ค.60 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน  ได้แก่ นายจอห์น โทมัส โซลีแวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  และนางสาวสุดาภัทร กล้าหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วย ด.ช. พีรวิชญ์ สัจจรักษ์ , นายศุภกร ปู่บัว , นายพิริยะ โอภาสยานนท์ , นายธิติวุฒิ เพิ่มผลประเสริฐ , นายมโนทัย ทวีรัตน์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  นายกษิดิ์เดช เขี้ยวเพ็ชร์ จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี   นายภัทรบดินทร์ สอนรอด , นางสาวภัทรวดี ธรรมโกศล จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี นางสาว กันต์กนิษฐ์ เงินสด จากโรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุง นายพีรพัฒน์ ติ้นเติมทรัพย์ จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต ส่วนการทดสอบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์สิมา คงสืบชาติ ,นายอัษฎางค์ งามจบ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
จากการสอบถาม นายอัษฎางค์ งามจบ อายุ 18 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต      กล่าวว่า มีแนวทางในการเรียนแบบแบ่งเวลา โดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม แบ่งช่วงอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็น 2 รอบต่อวัน วันละ 6 ชม. รอบแรกตอนเช้า 3 ชม. และอีกรอบตอนบ่ายอีก 3 ชม. มีการเรียนเสริมบ้าง หากว่างจากการอ่านหนังสือจะทำอย่างอื่นให้เป็นการพักผ่อนสมอง เช่น นอน ฟังเพลง และเล่นเกมส์บ้าง ส่วนตัวเป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่ท้าทายได้คิดคำตอบ เจอโจทย์ใหม่ๆ และชอบวิชาฟิสิกส์ จนสามารถสอบวิชาสามัญ ประจำปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และในอนาคตอยากจะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up