เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

        นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงบ้านปลายคลอง ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก และจัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ 2560  โดยมีประชาชนและเด็กๆเข้าร่วมงาน  พร้อมทั้งเข้ามาเรียนรู้การปลูกข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบและการประกอบอาชีพอื่นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

        โดย นายอาคม เฉลียว กำนัน ต.บางโพธิ์เหนือ กล่าวว่า  ทางฝ่ายปกครองส่วนท้องที่ตำบลบางโพธิ์เหนือได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ  เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดงานวันเด็กประจำปี 2560  มีจับแจกรางวัลของขวัญมากมาย ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ ถึงการกินอยู่อย่างพอเพียง  เช่น  การเลี้ยงกบ  ปลูกข้าว  ปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด   ซึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้  ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเด็ดขาด  ปุ๋ยที่นำมาใช้เป็นปุ๋ยคอกทั้งนั้น

         ด้านเด็กหญิงกานสุดา ยืนยง อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บอกว่า  รู้สึกซาบซึ้งและระลึกถึง   ในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทำให้ตนและประชาชนชาวไทยรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง และจะนำหลักปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  โดยส่วนตัวชอบการเลี้ยงไก่ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้  เพราะจะได้นำไข่ไปขาย  นำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  ในส่วนอื่นๆก็รู้สึกชอบเช่นกัน  เพราะทำให้ครอบครัวประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up