รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานศิลปินพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ที่โรงเรียนวัดเขียนเขต

           เวลาเมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 16 มกราคม 2560 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดงานศิลปินพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ร่วมใจภักดิ์ดีพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                        ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยรวมคณะวงปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานีจำนวน 20 วง       ฆ้องวงจำนวน 89 โค้ง และรำมอญ 39 คน ที่โรงเรียนวัดเขียนเขต

           ด้านนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในอดีตคนมอญได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและชัดเจนกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ โดยนำความรู้และวิทยาการต่างๆมาเผยแพร่ต่อยอดให้กับคนไทย  โดยเฉพาะปีพาทย์มอญ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีอย่างหนึ่งของชนชาติมอญ แต่เดิมนั้นมีเพียง 5 ชิ้นประกอบด้วย ฆ้องมอญ ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมองคอก ระนาดมอญ เครื่องปัจจุบันระนาดมอญ หาหลักฐานตัวอย่างไม่พบแล้วเพราะเป็นดนตรีที่เก่าแก่มาก

           นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งปี่พาทย์มอญ      ที่สำคัญแห่งหนึ่ง  ที่มีการเผยแพร่อยู่ในทุกอำเภอ โดยในครั้งนี้มีศิลปินพื้นบ้านร่วมบรรเลงแสดงความไว้อาลัย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ในฐานะทรงเป็นอัครศิลปิน 

            ทางด้านนางธิติณัฒฐ์ พิณพาทย์ ประธานชมรมปี่พาทย์มอญและศิลปะการแสดงจังหวัดปทุมธานี         กล่าวว่า โดยปกติแล้วรำมอญปทุมธานี ตนได้นำมาแสดงจำนวน 5 เพลง  ใช้ชื่อว่าเบญจรามัญ ซึ่งเป็นการร่ายรำที่ตนประยุกต์ขึ้น เพื่อนำไปประกวดในงานวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ 16 ที่จังหวัดนครปฐม โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคกลางด้วย.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up