พิธีรับศพนักบินเสียชีวิตในหน้าที่อย่างสมเกียรติ

             เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง บรรยากาศพิธีรับศพ น.ต.ดิลกฤทธิ์  ปัถวี ผู้ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (Gripen 39C) ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบิน ในการแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามบินกองบิน 56 จ.สงขลา โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ บรรยากาศทั่วไปทางเจ้าหน้าที่ทหาร ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมญาติผู้เสียชีวิต และทหารกองเกียรติยศ 1 กองร้อย

            โดยในเวลา 13.00 น. พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับศพ น.ต.ดิลกฤทธิ์  ปัถวี นักบินประจำหมวดบิน 3 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 43 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 50 ) ได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่แบบที่ 29 (Gripen 39C) จากฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทำการแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สนามบินกองบิน 56 จังหวัดสงขลา และประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบิน

           จากความสูญเสียดังกล่าว ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ดังนี้  1.ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น 2.ได้รับพระราชทานยศ เป็น พลอากาศโทและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ม. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและ 3.เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบของทางราชการ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up