พิธีเข้าปริวาสกรรม-บวชเนกขัมชีพราหมณ์ ครั้งที่ 3

ที่วัดเกาะเกรียง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเข้าปริวาสกรรม-บวชเนกขัมชีพราหมณ์ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสมใจ ปัทมาวิไล เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีหญิง มาลินี พิพิธกุล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ภายในงานประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 175 รูปที่เดินทางมาจากทั่วประเทศได้ทำพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานหลังเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีพร้อมประชาชนได้ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธี
พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง กล่าวว่า การจัดพิธีเข้าปริวาสกรรม-บวชเนกขัมชีพราหมณ์ ครั้งที่ 3 เพื่อให้พระสงฆ์ที่พึงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ “ปริวาสกรรม” เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุที่ต้องอาบัติ "สังฆาทิเสส" แล้วปกปิดไว้ ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัติไว้ เพื่อให้พ้นมลทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นญาติโยมที่ได้มาช่วยในกิจของสงฆ์ก็เท่ากับเอื้อความสะดวกให้กับพระสงฆ์ จึงมีอานิสงฆ์มาก สำหรับสาธุชนที่ต้องการเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ตั้งแต่วันที่ 22-31 ธันวาคม 2562 โทร 085-1205760
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up