กีฬา กศน. อ.ลำลูกกา ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3

กศน.อำเภอลำลูกกาจัดโครงการกีฬา กศน.ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ทั้ง 8 ตำบล แบ่งเป็น 7 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1. สีขาว ได้เดินรณรงค์ รักชาติ รักสามัคคี และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มที่ 2. สีเขียว เดินรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 3. สีฟ้า เดินรณรงค์ประชาธิปไตย กลุ่มที่ 4. สีส้ม เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กลุ่มที่ 5. สีม่วง เดินรณรงค์สุขภาวะ กลุ่มที่ 6. สีน้ำเงิน เดินรณรงค์บริหารจัดการขยะ และกลุ่มที่ 7. สีชมพู เดินรณรงค์เทคโนโลยี ตามเส้นทางหน้าถนนเทศบาลตำบลลำลูกกา เข้าสู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำลูกกา ผ่านหน้าประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัย
ด้านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา กศน.ทั้ง 8 ตำบล มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ช่วยเหลือกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 700 คน จัดการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างครู กศน.และนักศึกษา กศน , วิ่ง 50 เมตร, วิ่ง 100 เมตร, กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง 4 ขา วิ่งกระสอบ วิ่งลากกระสอบ วิ่งผลัดลูกโป่ง และชักคะเย่อ เป็นต้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up