วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

ที่อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงาน
โดยนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถือเป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” และ “วันอาสาสมัครไทย” กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน และด้อยโอกาส เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่เหล่าพสกนิกร พร้อมกันนี้ยังได้ทำการคัดเลือกและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ดีเด่น และอาสาสมัครดีเด่น จังหวัดปทุมธานี จำนวน 24 รายอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up