ประชุมวางแผน ขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.

ที่ศูนย์ประสานงานทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี โดยมีนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี, นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ วิศวกรโยธา/นักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และสมาชิกทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม
ด้านนางฐิตินันท์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการระดมความคิดเห็น พูดคุยถึงเมือง จังหวัดตัวเอง มีทิศทางและแนวทางที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ ที่ทำมาหากิน โดยมีกลุ่มคนปทุมธานี ภาคประชาสังคม ออกมาขับเคลื่อนให้มียุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด สร้างเมืองเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up