รมช พาณิชย์กัมพูชาพร้อมคณะลงพื้นที่ ตลาดไท

ที่ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   นาย สก โสเพียก รมช.พาณิชย์กัมพูชา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ร่วมลงพื้นที่ตลาดไท ศึกษาระบบการบริหารจัดการตลาดกลางที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง  นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ให้การต้อนรับ
นายเชวงศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการนำแนวทาง GAP ไปใช้ รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยต้องการให้เห็นว่าสินค้าเกษตรไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ครบวงจรของไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้ จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทำให้การพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  ไทย-กัมพูชาในครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปี 2563 ที่ประเทศไทยจะมีความราบรื่นและสามารถประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ไม่ยาก  
ในปี 2561 กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และอันดับที่ 18 ของไทยในโลก สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ลวดและสายเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
ด้าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี  เป็นจังหวัดที่มีตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ Pathumthani Market 4.0 เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ให้สามารถเติบโตไปสู่มูลค่าการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยเร็ว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up