พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวทิพย์

   นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562  โดยมีนายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีพระครูโกศล ธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอก ที่ปรึกษาคณะอำเภอสามโคก ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเถรานุเถระ จำนวน 12 รูป 
   ด้านนายพัฒนา กล่าวว่า วัดสิงห์ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมายาวนาน  โดยในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่าเป็นวัดคู่เมืองสามโคก บริเวณนี้มีการอพยพเข้าออกมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญหลายยุคสมัย  ตามการสันนิษฐานวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ช่วงปี พ.ศ.2202-2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา  มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่าคลองวัดสิงห์
พิธีกวนข้าวทิพย์นั้นได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชนชาติมอญหรือรามัญ ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ร่วมพิธีจะได้บุญมาก โดยเมื่อกวนเสร็จแล้วจะถวายข้าวทิพย์ให้กับพระสงฆ์เพื่อแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up