ชาวบ้านร้องถูกหมู่บ้านจัดสรรปิดทางสาธารณะ

   วันที่ 14 มี.ค.62 ที่ชุมชนวัดมะเดื่อ หมู่ 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าในชุมชนมีบ้านเรือน 40 กว่าหลังคาเรือน และมีประชาชนอาศัยอยู่ร้อยกว่าคน ถนนสาธารณะถูกโครงการหมู่บ้านชื่อดังที่มาก่อสร้างภายหลังปิดทางเดินไม่ให้ชาวบ้านเดินผ่าน โดยอ้างว่าทรัพย์สินหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต้องเดินอ้อมไปไกล
   จากการสอบถามรายละเอียดจากชาวบ้านทราบว่า ชุมชนแห่งนี้อยู่กันมายาวนานเป็น 100 ปี อาศัยอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ถนนปูนทางเดินระยะทางจากวัดมะเดื่อ ถึง กำแพงหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1.5 กม. กว้างประมาณ  1.40 เมตร หลังหมู่บ้านดังกล่าวเริ่มมาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2547 มีการปิดกั้นทางเดินไม่ให้ชาวบ้านผ่าน จนมีการร้องเรียนไปแล้วและมีข้อตกลงเปิดทางให้ชาวบ้านผ่านได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2547 ได้ประชุมที่บริเวณวัดมะเดื่อ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมี อบต.เสาธงหิน นายก อบต. กำนัน ชาวบ้าน และผู้จัดการโครงการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางหมู่บ้านต้องการให้ทำบัตร เพื่อให้ชาวบ้านที่ผ่านทางทำการแลกบัตร มติที่ประชุมชาวบ้านตกลงยินยอม จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ทาง รปภ.แจ้งว่าไม่อนุญาตให้ผ่านโครงการหมู่บ้านแล้ว เพราะกลัวของหาย ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอีกครั้ง ครั้งนี้ชาวบ้านได้ขอให้ทาง อบต. เข้ามาหาแนวทางเพื่อแก้ไข 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up