เตรียมจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาฯ

   วันที่ 14 มีนาคม 2562  ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  จังหวัดนนทบุรีได้มีการแถลงข่าว “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว 
   สำหรับงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” เป็นงานสำคัญ ประจำจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาหลายปี และเป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตรงกลาง ซึ่งมีฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นั่นคือคำแรกของชื่องาน    ส่วนคำหลัง มหาเจษฎาบดินทร์ คือชื่อของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ตั้งแต่ครั้งที่ท่านจะขึ้นครองราชย์  เมืองนนทบุรีมีความภาคภูมิใจว่าเป็นเมืองที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตย์ที่มีความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการค้า  พระองค์แต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างชาติ จนกระทั่งสมเด็จพระบิดาทรงเรียกพระองค์ว่า “เจ้าสัวน้อย” เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ การค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศก็ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย พร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up