เทศบาลเมืองคลองหลวงเร่งสร้างถนน

   จากที่มีการร้องเรียนของชาวบ้านซอยคลองหลวง 8 ชุมชนผาไทผาเมือง และชุมชนทองแท้ ที่ได้รับความเดือดร้อนถนนเสียหายมานานนับปี และได้มีการร้องเรียนกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้ 
   ล่าสุดถนนเส้นดังกล่าว เทศบาลเมืองคลองหลวง ได้เข้าดำเนินการสร้างใหม่แล้ว โดยเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางแนวท่อระบายน้ำ มีหน้าถนนกว้าง 8 เมตร รวมระยะทางกว่า 1200 เมตร ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ และประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ปกติ สำหรับถนนเส้นดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างคลองหนึ่งกับคลองสอง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ประกอบกับชาวบ้านใช้ถนนสายนี้เพื่อนำลูกหลานไปส่งโรงเรียน  โดยเจ้าของที่ยกให้เทศบาลเมืองคลองหลวงดูแล 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up