ผ้าป่าการศึกษา สกร. 2562

   เวลา 11.00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2562 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีส่วนราชการ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง 
    สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล 1 ใน 8 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี การขยายตัวของนักเรียนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก  อาคารสถานที่ต่างๆ ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการต่อเติมและขยายพื้นที่ภายในโรงเรียน โดยจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หาเงินสมทบทุนดังกล่าว ซึ่งยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2 ล้านบาท

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up