แข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น ที่เทศบาลเมืองคูคต ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน   โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต และประชาชนในพื้นที่ 31 ชุมชน เข้าร่วมงาน ภายในงานแต่ละชุมชนต่างส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อสรรหาผู้ชนะ ที่จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทอง, 
   นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต กล่าวว่า การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุม
ชนเทศบาลเมืองคูคต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านกีฬาและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลเมืองคูคตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up