ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มคลี่คลาย

   เวลา 08.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ปทุมธานีเริ่มคลี่คลาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียวคุณภาพดี ฝากถึงประชาชนต้องติดตามข่าวสารเฝ้าระวังสุขภาพ
   นายแพทย์สุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ได้เฝ้าระวังมาตลอด จนถึงปัจจุบันมีรายงานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
   ที่ผ่านมาทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมเน้นการเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในเชิงรับ ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์     
   ส่วนนโยบายเชิงรุก ได้ดำเนินการป้องกันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กเล็ก 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และ 4.กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้ให้คำแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังสุขภาพ หากพบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้อยู่แต่ในบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น โดยใส่เพียงระยะเวลาที่จำเป็น เนื่องจากหากใส่ระยะเวลานานอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจได้ ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องมียาประจำติดตัวไว้ หากมีอาการผิดปกติต้องพบแพทย์ทันที.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up