ผู้ตรวจราชการคมนาคมลงตรวจการปฏิบัติหน้าที่

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก.รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมา ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขนส่ง เช่นการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำจากรถที่สัญจรในถนนลำลูกกา หากพบรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานจะออกใบคำสั่งจากนายทะเบียนเพื่อนำไปแก้ไขตรวจสภาพให้เรียบร้อยจึงจะนำมาใช้ 
   นางสาวดุจดาว กล่าวว่า นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและปลัดคมนาคม ได้สั่งการให้ขนส่งทางบก ตั้งจุดตรวจจำนวน 31 ด่าน รวมกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส่วนด้านนายเชษฐา คุณกำจร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ หัวหน้าชุดตรวจการ 14 กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้มาดำเนินการตรวจสอบมลพิษ บริเวณถนนลำลูกกา ผลการปฏิบัติตรวจสอบรถจำนวน 36 คัน พบรถ 1 คัน ที่เกินเกณฑ์ทางราชการกำหนด จึงออกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้ไปแก้ไขตรวจสภาพเรียบร้อย จึงจะนำมาใช้งานวิ่งบนท้องถนนปกติต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up