เพื่อไทยโวย กกต.ตุกติกเปลี่ยนหมายเลข

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย โวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนหมายเลขในการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลังจากที่ตนเองจับได้หมายเลข 5 แต่ทาง ผอ.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ออกหมายเลขผู้สมัครให้เป็นหมายเลข 4 ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งของ กกต.เสียเอง
   นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าเมื่อช่วงเช้านี้เกิดความไม่เข้าใจของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ของเขต 1 มีความเข้าใจไม่ตรง ในเรื่องของการจับลำดับหมายเลขที่ก่อนเข้าสู่การ ตรวจสอบเอกสาร หลังจากที่ผู้สมัครมาก่อนเวลา 8.30 นาทีพร้อมกันหลายคน ซึ่งทาง กกต. ถือว่ามาถึงสถานที่รับสมัครในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในขั้นแรก สมมุติว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะให้ผู้สมัครประชุมตกลงกันเองว่า จะมีการจัดลำดับในเรื่องของการยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครได้เลยหรือไม่ ถ้าตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะยื่นก่อนยื่นหลัง ระเบียบ กกต.กำหนดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทำการจับสลาก ว่าใครจะเป็นคนที่มีลำดับในการที่จะมาจับสลากยื่นใบสมัครก่อนหลัง เช่นครั้งแรกผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จะเอารายชื่อคนที่มาพร้อมกันเขียนชื่อใส่ในภาชนะทึบแสง ซึ่งท่านผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งก็จะจับลำดับให้
  ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วหากปรากฏว่าผู้มีหมายเลขหลังลำดับ 1 มีปัญหาหลักฐานไม่ถูกต้อง ทาง ผอ. เขตก็จะไม่รับสมัครและไม่สามารถออกหมายเลขประจำตัวให้ผู้สมัครได้ ก็จะต้องเลื่อนลำดับขึ้นมา ซึ่งคนที่มาลำดับ 2 ใบรับสมัครจะยังไม่ออก ผอ. เขตก็จะไม่สามารถออกให้ หมายเลข 2 ก็จะยังอยู่ ส่วนคนที่ 3 เข้ามา ถ้าเอกสารหลักฐานถูกต้องเขาก็จะได้หมายเลข 2 ซึ่งหมายเลขทั้งหมดจะออกมาจากเครื่อง ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าผู้ยื่นเอกสารรายใด มีเอกสารไม่ถูกต้อง เขาก็จะต้องกลับไปตรวจสอบเอกสารให้ครบและไปต่อท้ายของลำดับที่จัดไว้ เพราะนี่คือกฎหมายการเลือกตั้งใหม่.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up