นายกบ้านกลางมอบทุนการศึกษากว่า 241 ทุน

   เวลา 10.00 น. วันที่ 11 ม.ค.62 นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกเทศบาลและข้าราชการ ร่วมกันแจกทุนการศึกษาจำนวน 241 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน และจักรยาน ให้กับโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 
   ด้านนางอิสรา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบโรงเรียน และร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ จึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนมีเด็กทั้งหมด 250 คน เด็กที่ได้รับทุนจำนวน 119 ทุน ซึ่งอยู่ในเขตของ ต.บ้านกลางแห่งนี้
   ด้านนายพงษ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) กล่าวว่า โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น  โดยทางโรงเรียนมีเด็กทั้งหมด 169 คน ได้รับทุนการศึกษาจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจำนวน 122 ทุน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up