ร.ร.ชุมชนวัดบางขันจัดงานวันเด็กและกีฬาสี

   วันที่ 11 มกราคม 2562 นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ประจำปีการศึกษา 2561 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน  คณะครู- นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยงานกีฬาสีมีนักเรียนประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีส้ม กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือฟุตซอล แชร์บอล วิ่งเปรี้ยว โยนกอล์ฟใส่ตะกร้า และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ 
   นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน  กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย  ทั้งด้านสติปัญญา  วิชาการและทักษะทางอารมณ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  พร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนจักรยาน เครื่องเขียน อุปกรณ์การศึกษา ตุ๊กตา มาให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน เพื่อใช้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up