การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

   ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ ทั้ง 11 แห่ง จัดพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ภายใต้คำขวัญของงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์เทิดองค์ราชันมหาวชิราลงกรณ์ 
สำหรับการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ได้ถูกจัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี เป็นเจ้าภาพ    โดยมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 4.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 5.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 6.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 7.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 8.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ 10.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
   บรรยากาศภายในงาน มีการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน เพื่อแสดงความสามารถด้านกรีฑา มีการประกวดเชียร์และการแปลอักษร จัดขบวนพาเหรด และการแสดงบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิตด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up