งานวันเด็กแห่งชาติ ปมธ.

   นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครู จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้คำขวัญวันเด็ก จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายในงาน มีผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี นำของขวัญ และอาหารมามอบให้กับน้องๆ นักเรียนจำนวนมาก
   สำหรับบรรยากาศภายในงาน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสนุกสนานและเกมส์การละเล่นให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มาร่วมสนุก พร้อมรับของขวัญของรางวัล เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ซึ่งเด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up